ανασυγκροτώ

ανασυγκροτώ
συγκροτώ εκ νέου, αναδιοργανώνω, ανασυνθέτω, ανορθώνω.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ανασυγκροτώ — ανασυγκροτώ, ανασυγκρότησα βλ. πίν. 73 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • ανασυγκροτώ — ησα, ήθηκα, ημένος, αναδιοργανώνω, ανορθώνω: Μετά τον πόλεμο έγιναν πολλές προσπάθειες να ανασυγκροτηθεί η χώρα …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • αναδιοργανώνω — διοργανώνω εκ νέου, τροποποιώ την υπάρχουσα οργάνωση προς το καλύτερο, οργανώνω σε νέες βάσεις, ανασυγκροτώ. [ΕΤΥΜΟΛ. < ανα * + διοργανώνω. ΠΑΡ. αναδιοργάνωση, αναδιοργανωτικός, αναδιοργάνωτος. Η λ. αναδιοργανώ ( όω), ούμαι,… …   Dictionary of Greek

  • αναδομώ — ( έω) (Μ ἀναδομῶ) ανοικοδομώ, ξαναχτίζω νεοελλ. ανασυγκροτώ, ανασυνθέτω. [ΕΤΥΜΟΛ. < ἀνα * + δομῶ < δέμω. ΠΑΡ. μσν. ἀναδομή] …   Dictionary of Greek

  • ανασταίνω — και αναστένω (Μ ἀνασταίνω και ένω) [ανίστημι] 1. ξαναδίνω ζωή σε νεκρό, ξαναζωντανεύω 2. ανατρέφω, μεγαλώνω παιδί νεοελλ. 1. ευφραίνω, θέλγω («μυρωδιά που ανασταίνει») 2. γιορτάζω την Ανάσταση μσν. 1. σηκώνω ψηλά 2. χτίζω, οικοδομώ 3. ενισχύω,… …   Dictionary of Greek

  • ανασυγκρότηση — η η εκ νέου συγκρότηση, αναδιοργάνωση προς το καλύτερο. [ΕΤΥΜΟΛ. < ανασυγκροτώ. Η λ. μαρτυρείται στην εφημερίδα Ραμπαγάς] …   Dictionary of Greek

  • ανασυντάσσω — (Α ἀνασυντάσσω) νεοελλ. συντάσσω πάλι, ανασυγκροτώ, ανασχηματίζω αρχ. τροποποιώ την πολεμική εισφορά …   Dictionary of Greek

  • κροτώ — (AM κροτῶ, έω, Α και κορτώ) 1. κάνω κρότο, παράγω ήχο («ὑπερώησαν δέ οἱ ίπποι κείν ὄχεα κροτέοντες», Ομ. Ιλ.) 2. κάνω κάτι ή χτυπώ κάτι με αποτέλεσμα την παραγωγή κρότου («θύρσω κροτῶν γῆν», Ευρ.) νεοελλ. 1. εκπυρσοκροτώ 2. (το αρσ. μτχ. ενεστ.… …   Dictionary of Greek

  • ανασυντάσσω — αξα, άχθηκα, αγμένος, συντάσσω ξανά, αναδιοργανώνω, ανασυγκροτώ: Οι οικονομικές υπηρεσίες του κράτους πρέπει να ανασυνταχθούν …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”